Personvern- og informasjonskapselpolicy

Om vår personvernpolicy

Sideways bryr seg mye om ditt personvern. Vi behandler derfor kun data vi trenger for (å forbedre) vår tjeneste og behandler informasjonen vi har samlet om deg og din bruk av våre tjenester nøye. Vi gir aldri dine data til tredjeparter for kommersielle formål.

Dette personvernpolicyen gjelder for bruk av nettsiden og tjenestene som tilbys av Sideways. Startdatoen for gyldigheten av disse vilkårene er 29/08/2019, og publiseringen av en ny versjon opphever gyldigheten av alle tidligere versjoner. Dette personvernpolicyen beskriver hvilke data vi samler om deg, hva disse dataene brukes til og med hvem og under hvilke vilkår disse dataene eventuelt kan deles med tredjeparter. Vi forklarer også hvordan vi lagrer dataene dine og beskytter dem mot misbruk, samt hvilke rettigheter du har med hensyn til de personopplysningene du har gitt oss.

Hvis du har spørsmål om vår personvernpolicy, kan du kontakte personen som er ansvarlig for personvernspørsmål. Kontaktinformasjonen finner du i slutten av vår personvernpolicy.

Om databehandlingen

Nedenfor kan du lese hvordan vi behandler dataene dine, hvor vi (lagrer) dem, hvilke sikkerhetstiltak vi bruker, og hvem som har tilgang til dataene.

Nettbutikkprogramvare

Magento

Nettbutikken vår er utviklet med programvare fra Magento, og vi har valgt Magento for webhosting. Personopplysninger som du gir oss for å levere tjenestene våre, deles med denne parten. Magento har tilgang til dine data for å gi oss (teknisk) støtte, og de vil aldri bruke dataene dine til andre formål. I henhold til avtalen vi har inngått med dem, er Magento forpliktet til å implementere passende sikkerhetstiltak. Disse sikkerhetstiltakene inkluderer bruk av SSL-kryptering og en streng passordpolitikk. Det tas jevnlig sikkerhetskopi for å unngå tap av data.

E-post og e-postlister

MailChimp

Vi sender våre e-postnyhetsbrev med MailChimp. MailChimp vil aldri bruke ditt navn og e-postadresse til egne formål. Nederst i hver e-post som er sendt automatisk via nettstedet vårt, ser du lenken "unsubscribe". Du vil da ikke motta nyhetsbrevet vårt lenger. Dine personopplysninger blir trygt lagret av MailChimp. MailChimp bruker informasjonskapsler og andre internetteknologier for å vise om e-postene åpnes og leses. MailChimp forbeholder seg retten til å bruke dataene dine for å forbedre tjenesten videre og i den forbindelse dele informasjon med tredjeparter.

 

Betalingsbehandlere

Mollie

For håndtering av en (del av) betalingene i vår nettbutikk bruker vi Mollies plattform. Mollie behandler navn, adresse og stedsopplysninger samt dine betalingsopplysninger som bankkontonummer eller kredittkortnummer. Mollie har implementert passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysninger. Mollie forbeholder seg retten til å bruke dataene dine for å forbedre tjenesten videre og i den sammenheng dele (anonymiserte) data med tredjeparter. Alle de ovennevnte garantier for beskyttelse av personopplysninger gjelder også for delene av Mollies tjeneste hvor de bruker tredjeparter. Mollie lagrer ikke dataene dine lenger enn tillatt i henhold til gjeldende lovgivning.

 

Vurderinger

WebwinkelKeur

Vi samler anmeldelser via WebwinkelKeurs plattform. Når du legger igjen en anmeldelse via WebwinkelKeur, må du oppgi navn og e-postadresse. WebwinkelKeur deler disse dataene med oss, slik at vi kan knytte anmeldelsen til din bestilling. WebwinkelKeur publiserer også navnet ditt på sin egen nettside. I noen tilfeller kan WebwinkelKeur ta kontakt med deg for å gi en forklaring på anmeldelsen din. Hvis vi inviterer deg til å legge igjen en anmeldelse, deler vi navn og e-postadresse med WebwinkelKeur. De bruker kun disse dataene for å invitere deg til å legge igjen en anmeldelse. WebwinkelKeur har implementert passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysninger.

 

WebwinkelKeur forbeholder seg retten til å bruke tredjeparter for å levere tjenesten, og vi har gitt tillatelse til WebwinkelKeur for dette formålet. Alle de ovennevnte garantier for beskyttelse av personopplysninger gjelder også for delene av tjenesten som WebwinkelKeur bruker tredjeparter for.

 

Forsendelse og logistikk

PostNL

Når du legger inn en bestilling hos oss, er det vår oppgave å levere pakken din til deg. Vi bruker PostNLs tjenester for å utføre leveransene. Det er derfor nødvendig at vi deler navn, adresse og bostedsopplysninger med PostNL. PostNL bruker disse dataene bare til formålet med å utføre avtalen. I tilfelle at PostNL bruker underleverandører, gir PostNL også dine data til disse partiene.

 

DHL

Når du legger inn en bestilling hos oss, er det vår oppgave å levere pakken din til deg. Vi bruker DHLs tjenester for å utføre leveransene. Det er derfor nødvendig at vi deler navn, adresse og bostedsopplysninger med DHL. DHL bruker disse dataene bare til formålet med å utføre avtalen. I tilfelle at DHL bruker underleverandører, gir DHL også dine data til disse partiene.

 

Fakturering og regnskap

Exact

For å føre regnskap og bokføring bruker vi tjenestene til Exact. Vi deler navn, adresse og bostedsopplysninger og detaljer om bestillingen din. Disse dataene brukes til å administrere salgsfakturaer. Dine personopplysninger blir sendt og lagret på en sikker måte. Exact er forpliktet til taushetsplikt og vil behandle dine data konfidensielt. Exact bruker ikke dine personopplysninger til andre formål enn det som er beskrevet ovenfor.

 

Formålet med databehandlingen

Vi bruker dataene dine utelukkende for våre tjenester. Dette betyr at formålet med behandlingen alltid er direkte knyttet til oppdraget du gir oss. Vi bruker ikke dataene dine til (målrettet) markedsføring. Hvis du deler data med oss, og vi bruker disse dataene til å kontakte deg på et senere tidspunkt - med mindre du ber om det - ber vi om ditt eksplisitte samtykke. Dine data deles ikke med tredjeparter, med mindre det er nødvendig for regnskaps- og andre administrative forpliktelser. Disse tredjepartene er alle underlagt taushetsplikt i henhold til avtalen mellom dem og oss, en ed eller en lovpålagt plikt.

 

Automatisk innsamlede data

Data som automatisk samles inn av nettstedet vårt, behandles med formål om å forbedre tjenesten vår ytterligere. Disse dataene (for eksempel din IP-adresse, nettleser og operativsystem) er ikke personopplysninger. Samarbeid med skatte- og strafferettslige etterforskninger I visse tilfeller kan Sideways V.O.F. på grunn av en juridisk forpliktelse være nødt til å dele dine data i forbindelse med skatte- eller strafferettslige etterforskninger fra myndighetene. I slike tilfeller er vi pålagt å dele dine data, men vi vil gjøre vårt beste innenfor lovens rammer for å motsette oss dette.

 

Lagringsperioder

Vi lagrer dataene dine så lenge du er klient hos oss. Dette betyr at vi vil beholde din klientprofil inntil du gir beskjed om at du ikke lenger ønsker å bruke våre tjenester. Hvis du informerer oss om dette, vil vi også tolke det som en forespørsel om å glemme deg. På grunn av gjeldende administrative forpliktelser må vi imidlertid beholde fakturaer med dine (personlige) opplysninger så lenge den gjeldende perioden løper. Ansatte vil imidlertid ikke lenger ha tilgang til din klientprofil og dokumenter som er utarbeidet som følge av din instruksjon.

 

Dine rettigheter

I henhold til gjeldende nederlandsk og europeisk lov har du som registrert visse rettigheter knyttet til personopplysningene som behandles av oss eller på våre vegne. Vi vil forklare hvilke rettigheter dette er og hvordan du kan påberope deg disse rettighetene. Generelt sender vi av hensyn til å forhindre misbruk kopier av dine data og informasjon kun til den e-postadressen som allerede er kjent for oss. Hvis du ønsker å motta dataene på en annen e-postadresse eller for eksempel per post, vil vi be deg om legitimasjon. Vi fører en oversikt over avsluttede forespørsler, og i tilfelle en forespørsel om å bli glemt, fører vi anonymiserte data. Alle kopier og kopier av dataene du mottar vil bli gitt i maskinlesbar datamaskinformat som vi bruker innenfor våre systemer. Du har til enhver tid rett til å klage til Autoriteit Persoonsgegevens hvis du mistenker at vi bruker dine personopplysninger på feil måte.

 

Rett til innsyn

Du har alltid rett til å se dataene som behandles av oss eller som kan spores tilbake til deg personlig. Du kan sende en slik forespørsel til vår personvernkontakt. Du vil motta et svar på din forespørsel innen 30 dager. Hvis din forespørsel innvilges, sender vi en kopi av alle dataene til din kjente e-postadresse, inkludert en oversikt over behandlere som har disse dataene, sammen med kategorien under hvilken vi har lagret disse dataene.

 

Rettelse

Du har alltid rett til å få dataene som behandles av oss eller som kan spores tilbake til deg personlig, rettet. Du kan sende en slik forespørsel til vår personvernkontakt. Du vil motta et svar på din forespørsel innen 30 dager. Hvis din forespørsel innvilges, sender vi en bekreftelse til din kjente e-postadresse om at dataene er korrigert.

 

Rett til begrensning av behandling

Du har alltid rett til å begrense dataene som behandles av oss eller som kan spores tilbake til deg personlig. Du kan sende en slik forespørsel til vår personvernkontakt. Du vil motta et svar på din forespørsel innen 30 dager. Hvis din forespørsel innvilges, sender vi en bekreftelse til din kjente e-postadresse om at dataene ikke lenger vil bli behandlet inntil du opphever begrensningen.

 

Rett til dataportabilitet

Du har alltid rett til å få dataene som behandles av oss eller som kan spores tilbake til deg personlig, overført til en annen part. Du kan sende en slik forespørsel til vår personvernkontakt. Du vil motta et svar på din forespørsel innen 30 dager. Hvis din forespørsel innvilges, sender vi kopier eller kopier av alle data om deg som vi har behandlet eller som er behandlet på vår bekostning av andre behandlere eller tredjeparter, til din kjente e-postadresse. Det er sannsynlig at vi i slike tilfeller ikke lenger kan opprettholde tjenesten, da den sikre koblingen mellom datafiler ikke lenger kan garanteres.

 

Rett til å protestere og andre rettigheter

Du har i visse tilfeller rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger av eller på vegne av Sideways V.O.F. Hvis du protesterer, vil vi umiddelbart avslutte databehandlingen i påvente av håndtering av protesten din. Hvis protesten din er berettiget, vil vi gi deg kopier og/eller kopier av dataene som behandles av oss eller som er behandlet på vår bekostning av andre behandlere eller tredjeparter. Du har også rett til å ikke bli underlagt automatisk individuell beslutningstaking eller profilering. Vi behandler ikke dine data på en slik måte at denne retten gjelder. Hvis du mener at dette likevel er tilfelle, kan du kontakte vår personvernkontakt.

 

Cookies

Google Analytics

Gjennom nettstedet vårt plasseres informasjonskapsler av det amerikanske selskapet Google som en del av "Analytics"-tjenesten. Vi bruker denne tjenesten for å overvåke og generere rapporter om hvordan besøkende bruker nettstedet. Denne databehandleren kan være forpliktet til å gi innsyn i disse dataene i henhold til gjeldende lov- og regelverk. Vi har imidlertid ikke gitt Google tillatelse til å bruke informasjonen som er innhentet gjennom analyse til andre Google-tjenester.

 

Tredjeparts informasjonskapsler

Hvis tredjeparts programvareløsninger bruker informasjonskapsler, er dette oppført i denne personvernerklæringen.

 

Endringer i personvernpolitikken

Vi forbeholder oss retten til å endre personvernpolitikken når som helst. Du vil imidlertid alltid finne den nyeste versjonen på denne siden. Hvis den nye personvernpolitikken påvirker måten vi allerede har samlet inn data om deg på, vil vi varsle deg via e-post.

 

Kontaktinformasjon

Sideways

Waterwinweg 31

7572PD, Oldenzaal

Nederland

[email protected]

+31(0)548201001